Hovedseksjon

Forsøk i naturfag

Elevene i 7. klasse har gjennomført selvvalgte forsøk i naturfag. De har lært om hvordan man arbeider med hypoteser, hvordan forskning kan dokumenteres gjennom rapporter og hvordan resultatene kan publiseres ved bruk av posters." De henger i gangene i hovedbygningen frem til vinterferien.

Trykk her for video 1

Trykk her for video 2