Lusesjekk helgen 10.-11.mars

behandlingsformer mot hodelus

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over og det anslås at to til fire prosent av norske barn kan ha lus til enhver tid.

For å sikre en lusefri vår oppfordrer FHI (Folkehelseinstituttet)alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke10. Foreldre og foresatte blir oppfordret til å foreta lusesjekken helgen 10.-11.mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig.

Kampanjen gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer om hvordan du sjekker og behandler lus. Hele familien bør undersøkes. Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldrene til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de sjekkes og eventuelt behandles. 

 

Hilsen

Skolehelsetjenesten på Smestad skole

Liv Julie Sørdal (1.-3. trinn)

Bente Sørreime (4.-7 trinn, Alfa klassen og Mottak)