Henstilling til fornuftig bruk av smartklokker og mobiltelefoner

smartklokke

Smestad skole og FAU har drøftet noen problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med at flere elever har tatt i bruk smartklokker/mobilklokker. Sammen ønsker vi å fremme varsomhet og felles holdninger rundt bruken.

Klokkene åpner opp for noen etiske og juridiske problemstillinger knyttet til avlytting og overvåkning. Mange av klokkene gjør det mulig å avlytte samtaler eller filme, uten at de som avlyttes er klar over det. Man kan i teorien avlytte samtaler som pågår i klasserommet, i friminuttet og ellers hvor barnet befinner seg. Det er ikke bare ens eget barn som da blir avlyttet, men også medelever, lærere og andre som befinner seg i nærheten. Vi kan sammenligne det med mobiltelefoner hvor uønsket opptak og filming kan føre til krenkelse om vi ikke lærer elevene om god og hensiktsmessig bruk. Vi ønsker med dette å gjøre oppmerksom på hvor viktig det er å vise varsomhet og ikke minst bevisstgjøre på hvilke sterke rollemodeller vi voksne er både på skolen og hjemme.

Vi har ikke grunnlag for å tro at avlytting eller ulovlig filming har skjedd hos oss på Smestad, men vi har dessverre hatt noen episoder hvor foresatte har ringt eller tekstet elevene i timen. Vi har også opplevd at elever har ringt opp foresatte både i timen, i friminutt og når de går på do. Det er forstyrrende for undervisningen, samtidig som det undergraver de voksnes autoritet på skolen. Vi er opptatt av å opprettholde et godt elevmiljø i trygge rammer, med god trivsel og god læring for alle våre elever.For å kunne gjøre det må elevene lære at det er de voksne på skolen som har ansvaret i skole- og SMAKS-tid. Vi ber derfor om at foresatte kontakter skolen dersom de har behov for å få tak i elevene i løpet av dagen.  

 

 

Vi har ingen ønsker om å forby bruk av smartklokker, telefoner, iPad eller lignende utstyr. Men vi trenger noen retningslinjer for å lære og veilede elevene om god bruk.

Vi henviser derfor til Oslo kommunes og Smestad skoles ordensreglement:

  • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

  • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

    • La mobil eller annet elektronisk utstyr ligge avslått i sekken (når det ikke brukes i læringssituasjon)
    • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av læringsteknologi.

Det vil være de voksne på skolen som til enhver tid bestemmer hvilke verktøy og læremidler som kan benyttes. Til og fra skolen er det foresatte som vurderer i hvilken grad f.eks. smartklokker skal brukes. Vi ønsker med dette å oppfordre til gode holdninger og praksis blant foresatte, elever og ansatte. Vi ber dere om å vise varsomhet og tenke nøye gjennom bruken. Om retningslinjer eller ordensreglement ikke overholdes vil skolen ta kontakt med den enkelte elevs foresatte for en samtale. Dersom elever eller foresatte har ytterligere spørsmål knyttet til dette, eller har særskilte behov, kan dere ta kontakt med rektor Lene Rønning-Arnesen.