Skolebehovsplanen 2019-2028 – høring

Smestad skole er meldt inn som utgående kapasitet og det er behov for rehabilitering av skolen. Det

forelås at deler av skoleanlegget rives og ersattes med nybygg i tillegg til rehabilitering av deler av

eksisterende bygningsmasse. Det planlegges samtidig å bygge fleridrettshall, og prosjektet forventes ferdigstilt i 2025.