Velkommen til skolestart 20. august!

Barn som løper i skolegård

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården mandag 20. august kl. 9. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse, og vi går deretter samlet inn i klasserommet. Dagen avsluttes kl. 11.00. 

2.–7. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 8.30. 

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 22 51 63 80 eller på e-post: smestad@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe deg!