Hovedseksjon

Skole-SMAKS

AKS-figurer-blå

01.08.2022 ble en viktig dato for Smestad skole. Inntil da hadde skolens aktivitetsskole vært privat drevet, som en av svært få aktivitetsskoler i hovedstaden. Fra skoleåret 2022/23 ble SMAKS overført til Oslo kommune, og dermed en del av Smestad skole. Det er derfor en stor og viktig oppgave å sikre at kulturen fra disse to tidligere separate organisasjonene blir ivaretatt, og at det gode arbeidet på begge avdelinger får fortsette. Egentlig håper og tror vi at elever og foresatte merker svært lite til endringen, for vi ønsker at alt det gode fortsetter. Det satser vi på!

I strategisk plan for årene 2023-26 har vi følgende målsetninger: 

 

Hvordan skal vi sikre at SMAKS gir et minst like godt tilbud som del av den kommunale Osloskolen?

Vi jobber videre med tiltak som sikrer at Smestad skole og SMAKS blir EN felles organisasjon!

Vi samarbeider faglig gjennom

          * gode rutiner på skole og AKS

          * gode overganger mellom skole og AKS

          * felles planleggingsdager for skole og AKS

 

Strategisk tiltak 5: Utarbeide oversikt og rutiner for samhandling mellom skole og SMAKS