Hovedseksjon

Skolens ledelse

Rektor Anton Rygg, Inspektør Merethe Bruvik Thulin, Inspektør Karine Bekkely

Ved skolestart 2021-22 består skolens ledelse av følgende personer:

  • Fungerende Rektor Anton Rygg
  • Undervisningsinspektør Merethe Bruvik Thulin
  • Undervisningsinspektør Karine Bekkely

Rett før sommerferien 2021 ble det kjent at rektor Lene ville forlate Smestad ved skoleslutt. Dette skjedde brått og uventet for de fleste, og samtidig sluttet også spesialpedagogisk koordinator Ingvild, læringsmiljøansvarlig Hanne, samt assisterende rektor Katrine. Det må presiseres at det ikke er noe dramatisk ved avgangene, bare en serie med litt uheldige omstendigheter! Og uheldig for Smestad skole selvsagt. Rektor Anton ble i hui og hast hentet inn fra sin funksjon som rektor på Munkerud skole, og undervisningsinspektør Karine kom som ny skoleleder fra Oppsal skole. Begge begynte på Smestad 01.08. Stillingene som rektor, assisterende rektor og spespedkoordinator er alle utlyst, og assisterende rektor Katrine bidrar i oppstarten fram til 01.09. Vi håper på forståelse for at det vil ta noe tid å få alle systemer på plass etter sommerens relativt store endringer i skolens administrasjon. Men vi lover å komme sterkt tilbake, og ser fram til et strålende og spennende nytt skoleår!