Hovedseksjon

IKT og Apple Distinguished School

Elev på ipad

Smestad skole var tidlig ute med å innføre en 1:1-løsning for nettbrett for elevene. Dette gjør vi fordi vi ønsker å være ambisiøse på digital læring. I 2019 ble Smestad skole sertifisert som en Apple Distinguished School, og det er iPad fra Apple som er vår digitale hovedplattform både for ansatte og elever. I 2022 resertifiserer skolen seg. 

Digital læring er spennende, motiverende og en del av den fremtidsverden våre elever er på vei inn i og må forholde seg til. Allikevel er det klart at det er mange utfordringer knyttet til digital læring, nettbrett og det digitale i seg selv. Både blant foreldre, elever og ansatte er det stadig diskusjoner om omfang, plattform, metode, nettvett osv, og diskusjon skal vi alltid ønske velkommen. Også i perioden framover håper vi på mange spennende og gode diskusjoner og læringssituasjoner knyttet til skolens digitale profil.

I skolens strategiske plan finner vi følgende formuleringer om det digitale (lagt under punkt om ny læreplan):

 

Hvordan sikrer vi gode skoledager med ny læreplan?

Vi bruker utviklingstid på faglig fokus på de grunnleggende ferdighetene

Vi er sertifisert Apple Distinguished School, og sikrer gode digitale løsninger og god digital undervisningspraksis

Vi sikrer god systematikk rundt kartlegging og oppfølging av enkeltelever og elevgrupper gjennom kurs og mestringsgrupper

 

Strategisk tiltak 3: Digital pedagogisk plattform for Smestad skole