Hovedseksjon

Dokumenter og presentasjoner

Nye Smestad skole skal stå ferdig totalrehabilitert ved skolestart høsten 2029. Her vil vi legge ut informasjon om prosessen. Selve byggesaken kan følges på sidene til plan-og bygningsetaten i Oslo.