Hovedseksjon

Aktiviteter i nærmiljøet

Stoppestedet Juniorklubb 5-7. klasse:

mandager kl. 18.00 – 20.30
Kontaktinfo: Sang Bui: 913 54 770, mail: sang.bui@bun.oslo.kommune.no
instagram: @stoppestedet_juniorklubben  
Besøksadresse Sponhoggveien 2, 0284 OSLO, ved Lilleaker trikkestasjon.
Medlemskap for juniorer 100 kroner per semesterhalvår, 10 kroner per besøk for gjester.

 

Ready - Gratis Jentebandy

Gratis Jentebandy Some NY.png