Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

 

Helsesykepleier A & B klassene

Liv Julie Sørdal
Tilstede hver dag fra 9-15
Telefon: 952 98 315
E-post: livjulie.sordal@bun.oslo.kommune.no

Helsesykepleier C & D klassene

Pernille Fabritius Dybwad
Tilstede hver dag fra 9-15
E-post: pernille.dybwad@bun.oslo.kommune.no 
Telefon: 94027615

Helsesykepleier for Velkomstklasse A og B
Kirsti Inderberg
Tilstede: tirsdager fra 9-15
Telefon: 95006681
Epost: Kirsti.Inderberg@bun.oslo.kommune.no  

Fysioterapeut
Vegard Søberg Kristiansen
Tilstede etter avtale
Telefon: 41408661
E-post: vegard.kristiansen@bun.oslo.kommune.no

 

Tjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge, både på det fysiske, psykiske og sosiale planet. Bydelen har også psykolog som kan veilede skolene i bydelen. Denne kontakten formidles via helsesøster/fysioterapeut.

Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar evnt  i klasseundervisning. Vi samarbeider tett med foresatte og skolens personale. Ved behov samarbeider vi også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege, psykolog, barnevern og 2.linjetjenesten(sykehus etc).

Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

 

Skolehelsetjenestens program

1. klasse:

Skolestartundersøkelse hos helsesøster. Elevene kalles inn enkeltvis i løpet av året, sammen med foresatt.
Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

2. klasse:

Vaksine mot Polio-Difteri-Stivkrampe-Kikhoste.
Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

3.klasse:

Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet.
Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

4.klasse:

Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

5.klasse:

ECHO-studien Mestrende barn grupper https://echo.r-bup.no/

Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

6. klasse:

MMR-vaksine.
Helseundervisning.
Samtale med elevene klassevis og i grupper om psykisk og fysisk helse og sosial trivsel ved fysioterapeut og helsesøster.
Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

7. klasse:

HPV-vaksine-2 doser
Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

Undervisning, oppfølging og veiledning ved skolen tilbys etter behov og kapasitet. Elever, foresatte, lærere og andre samarbeidende instanser kan kontakte helsetjenesten.

Rutiner ved sykdom

Hold barnet hjemme om eleven har:

 • Oppkast to eller flere ganger i løpet av en 24-timers periode, eller om det ikke tolererer normal mat og drikke.
 • En temperatur på 38 grader eller høyere.
 • Alvorlig hoste eller pustevansker.
 • Gjentatte episoder med diaré i minst en dag.
 • Vedvarende magesmerter (mer enn 2 timer).
 • Åpne sår på munnen.
 • Hudutslett eller røde øyne av ubestemt årsak.
 • Hodelus eller skabb.
 • Andre smittsomme tilstander som streptokokkinfeksjon, vannkopper, brennkopper (impetigo), o.l.