Hovedseksjon

Råd og tips til skolestartere

Vi har noen råd før skolestart:

 • Førsteklassing? Sjekk ut info til foresatte (fra foreldremøte ved Førskoledag 2023), nederst på denne siden
 • Besøk gjerne skolegården utenfor skoletiden, så skolestarteren blir kjent med uteområdene.
 • Øv på å ta av og på klær og sko selv.
 • Øv på å kneppe knapper og knyte skolisser.
 • Øv på å gå på toalettet selv med håndvask etterpå.
 • Øv på å holde orden, som å henge opp uteklær, legge lue/hansker og sko på plass, rydde rommet/leker, pakke egen tursekk på turdager.
 • Forskning viser at å lese høyt for skolestarteren fremmer læring, spesielt når man snakker sammen om det dere leser og ser på bilder.
 • Øv gjerne på sanger, rim og regler sammen.
 • Spill gjerne brettspill som f.eks. Stigespill, Ludo. Da lærer skolestarteren regler, vente på tur og "tap og vinn med samme sinn".
 • Snakk sammen om å være en god venn, og at alle bør leke sammen på en snill og god måte.
 • Snakk sammen om å ta vare på egne og andres ting, som å bruke ting forsiktig slik at de ikke går i stykker så fort.
 • Det kan være lurt å bli gradvis kjent med skolen gjennom å delta på sommer-AKS før skolestart. Der kan skolestartere bli kjent med skolens lokaler og andre skolestartere gjennom lek.

Det aller viktigste for at overgangen mellom barnehage og skole skal oppleves som god, er at foresatte trygger skolestarteren på at det å begynne på skolen skal gå fint. Når foresatte snakker positivt om skolen og skolestart, er det et godt bidrag for at skolestarteren skal glede seg til å begynne på skolen.

 

Trygt læringsmiljø

 

Et inkluderende skolemiljø er Smestad skoles viktigste fokus.
Alle elever trenger å bli sett, få muligheten til å strekke seg, oppleve mestring og å utvikle seg. Det er vi voksne som har ansvar for at elevene lykkes.
Vi øver elevene i de ferdighetene som trengs i samspill med andre. Vi analyserer læringsmiljøet, samt enkeltelevers- og gruppers atferd, slik at vi forstår hva vi må gjøre for at alle skal trives. Vi hjelper, veileder og støtter elevene våre, slik at de får de redskapene de trenger for å lykkes. Dette gjelder like mye den sosiale som faglige utviklingen.
Vi gir aldri opp en elev og har tro på alle elever! Barn vil, hvis de kan.

Presentasjon fra Førskoledag for foresatte juni 2023