Hovedseksjon

Råd om oppvekst, foreldreveiledning og familieliv

Bydelen har mange muligheter til å hjelpe foresatte og familier med råd, veiledning og bistand. 

Oslohjelpa (se egen folder under) kan kontaktes for alle spørsmål der barn, foresatte eller familier har behov for bistand eller råd. Du finner også mer under Oslo kommunes og/eller Ullern bydel sine sider. 

Andre nyttige lenker til foreldre og barn, publisert av SALTO, Oslo kommunes bydelsvise forebyggende program:
Her er noen nyttige lenker, vi anbefaler at foresatte bruker litt tid på disse. Her er det mange nyttige ting og informasjon vi tenker er viktig i rollen som forelder, lærer, ansatt i skolen eller andre steder.
https://brukhue.no/

Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap.
https://www.barnevakten.no/smarte-innstillinger/

Barnevakten er en fri og selvstendig stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvett-sosiale-medier/

Barn bruker sosiale medier fra stadig yngre alder. Her finner du tips og nyttig informasjon som du kan bruke for å hjelpe barnet ditt til å trives og være trygg i sosiale medier.
https://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/veiledere/veileder-foreldre-sosiale-medier-og-aldersgrenser-web.pdf

Skal – skal ikke … Barnet mitt på sosiale medier– dette trenger du å vite
https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/

Internett er en viktig del av våre liv, spesielt for barn og unge. Bli oppmerksom på hvilke situasjoner som kan oppstå og lær hvordan du kan beskytte deg og dine mot ubehagelige opplevelser og nettovergrep.
https://www.dembra.no/no/undervisningsressurser/media-og-ressursbank

Bli tryggere i arbeidet med å forebygge fordommer og rasisme i skolen! Dembra gir lærere, skoleledere og lærerutdannede verktøy og veiledning til å skape inkluderende skolemiljø og bygge demokratisk kompetanse.

Oslohjelpa

Tekst