Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Rektor: Anton Rygg
Telefon: 91773512
E-mail: Anton.rygg@osloskolen.no 

Assisterende rektor: Anne Grete Arntzen
Telefon: 92840748
E-mail: anne.arntzen@osloskolen.no 

Inspektør: Merethe Bruvik Thulin
Telefon: 93635822
E-mail: Merethe.thulin@osloskolen.no  

Inspektør: Karine Bekkely
Telefon: 45720056
E-mail: karine.bekkely@osloskolen.no

Sosiallærer / Miljøterapeut: Trine Gildernes
Telefon: 976 14 969
E-mail: Trine.gildernes@osloskolen.no  

Spesialpedagogisk koordinator: Mariann Karterud
Telefon: 95703081
E-mail: mariann.karterud@osloskolen.no 

Sosiallærer: Birgitte Elizabeth Bibby Dodgson
Telefon: 98849793
E-mail: birgitte.dodgson@osloskolen.no 

Kontorleder: Niels-Edwin Dannevig
Telefon: 22 51 63 80
E-mail: Niels-edwin.dannevig@osloskolen.no  

Konsulent: Gro van Blerk
Telefon: 22 51 63 80
E-mail: Gro.blerk@osloskolen.no  

Konsulent: Wannipa Wasaswong
Telefon: 22 51 63 80
E-mail: Wannipa.wasaswong@osloskolen.no  

Sosiallærer: Mari Vatne Backlund (Permisjon)
Telefon: 41631811
E-mail: Mari.backlund@osloskolen.no