Ledelse og ansatte

Rektor: Lene Rønning-Arnesen
Telefon: 22 51 63 93 – 91322753
E-mail: Lene.Ronning.Arnesen@ude.oslo.kommune.no

Assisterende Rektor: Margaret Storaas
Telefon: 22 51 63 85 – 95029877
E-mail: margaret.storaas@ude.oslo.kommune.no

Inspektør: Merethe Bruvik Thulin
Telefon: 22 51 63 87 – 93635822
E-mail: Merethe.Bruvik.Thulin@ude.oslo.kommune.no

Inspektør: Katrine Kristiansen
Telefon: 22 51 63 98 – 93634265
E-mail: Katrine.Kristiansen@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer: Mari Vatne Backlund 
Telefon: 22 51 63 86
E-mail: Mari.Vatne.Backlund@ude.oslo.kommune.no 

Sosiallærer / Miljøterapeut: Trine Gildernes
Telefon: 456 30 979
E-mail: Trine.Gildernes@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder: Niels-Edwin Dannevig
Telefon: 22 51 63 80
E-mail: nielsedwin.dannevig@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Gro van Blerk
Telefon: 22 51 63 80
E-mail: gro.van.Blerk@ude.oslo.kommune.no