Hovedseksjon

Foreldredrevet trafikkvaktordning

kart som viser vaktposter

Fra og med skoleåret 2021/22 innføres det foreldredrevet trafikkvaktordning på Smestad skole. 

Bakgrunnen for dette er at Trygg Trafikk mener at barn ikke kan eller bør ta ansvar for andre barn i et stadig mer komplekst trafikkbilde.

Smestad skole har lenge ønsket seg dette og ser på innføringen av foreldredrevet trafikkvaktordning som en svært viktig foreldredugnad- som vi håper og tror alle foreldre vil delta på.

Tiltaket er iverksatt og stemt frem av FAU. Det er også FAU som holder i organiseringen. Foreldre til alle elever på 1. til 5. trinn bytter på å stå trafikkvakt på fire vaktposter hver morgen. Vaktene fordeles klassevis, og du vil få beskjed fra din klasses FAU-representant når det er på tide å velge vakter. Vaktpostene er valgt på bakgrunn av foresatte- undersøkelsen høsten 2020. Vaktene varer fra kl. 07.55 til 08.30. 

Mer om vaktpostene og trafikkvaktreglene finner dere her: https://docs.google.com/document/d/103xtL0uqyQfKMJVHY-jej-qA9iAZfjGp6sj_uJCDOFc/edit 

Skolen ser frem til at foreldrene er med på å sikre skoleveien og øke sikkerheten til barna.

Tusen takk til alle foreldre som stiller opp og bidrar til at barna våre får en trygg skolevei!