Hovedseksjon

Samisk opplæring

Rett til opplæring i samisk

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Den samiske opplæringen blir gitt som førstespråk eller andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. På barneskolen bestemmer foresatte om barna skal lære seg samisk, mens det er ungdommen selv som bestemmer dette fra og med 8. trinn.

 

Påmelding til samisk opplæring

Alle elever med samisk slekt kan når som helst i sitt skoleforløp starte med samisk opplæring. Samisk språkvalg og alder på eleven, vil ha betydning for hvordan opplæringen blir organisert. Etter påmelding vil Oslo samiske skole (OSS) sammen med elevens nærskole, legge til rette for at samisk opplæring kan starte. Dersom du har flere barn, må du sende inn ett skjema for hvert barn.

 

Påmeldingsskjema og mer informasjon finner du på Oslo kommunes hjemmeside, eller via denne lenken: Samisk opplæring