Fakta om Smestad skole

Smestad skole er en barneskole i bydel Ullern. Skolen har 4 paralleller fra 1.–7. trinn. Det er også 1 byomfattende spesialklasse på skolen vår. Vi har en mottaksklasse og en ALFA klasse for nyankomne elever som ikke snakker norsk. I skoleåret 2017/2018 er det ca 720 elever på skolen. Skolen har en flott Aktivitetsskole SMAKS; hvor nærmere 100% av barna på 1.–4. trinn deltar. Rektor på skolen er Lene Rønning-Arnesen