Fakta om Smestad skole

Smestad skole er en barneskole i bydel Ullern. Skolen har 4 paralleller fra 1.–7. trinn. Det er også 1 byomfattende spesialklasse på skolen vår.

Vi har en mottaksklasse og en ALFA klasse for nyankomne elever som ikke snakker norsk.

Skolen har en flott Aktivitetsskole (SMAKS), hvor nærmere 100% av barna på 1.–4. trinn deltar.

Rektor på skolen er Lene Rønning-Arnesen.