Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Fakta om Smestad skole

Smestad skole er en barneskole i bydel Ullern. Skolen har 4 paralleller fra 1.–7. trinn. Det er også 1 byomfattende spesialklasse på skolen vår. Vi har en mottaksklasse og en ALFA klasse for nyankomne elever som ikke snakker norsk. I skoleåret 2017/2018 er det ca 720 elever på skolen. Skolen har en flott Aktivitetsskole SMAKS; hvor nærmere 100% av barna på 1.–4. trinn deltar. Rektor på skolen er Lene Rønning-Arnesen