Hovedseksjon

Smestad skoles musikkorps

Smestad skoles musikkorps er et tilbud til alle barn i nærområdet. Her er det mange glade musikanter i alderen 8-18 år. Nettopp blandingen av gutter og jenter i alle aldre er det som gjør korpset til et unikt miljø.

Korpset er delt i fem grupper:

  • Rekrutter – har enetimer (30 min) på instrumentet sitt fra oppstart, og samspill hver onsdag i SMAKS-tiden som varer en time fra 14-15.
  • Aspiranter – er man det andre året i korpset. Enetimer og samspill forsetter.
  • Juniorkorpset – består av musikanter med tre til fire års fartstid i korpset.
  • Senior – er man fra 7. klasse og ut videregående. Enetimer tilpasses behov.
  • I tillegg danner de eldste et storband som kalles West Side Glory.

Hvilket instrument kan man spille? 

Alle kan lære seg å spille et instrument. Det kreves ikke at man er spesielt musikalsk! Korpset har følgende instrumentene: slagverk, tuba, trombone, baryton, waldhorn, trompet, klarinett, saksofon og fløyte. Vi forsøker å følge spesielle ønsker så langt det er mulig, men vi må også ta hensyn til hvilke instrumenter som er ledige og hvilke forsterkninger orkesteret trenger.

Vi erfarer at kameratskapet og samholdet er viktigere enn hvilket instrument man spiller.

Hvor mye koster det å være medlem?

Kontingenten er for tiden kr 1.000 per halvår, med 50% søskenmoderasjon.

Når kan jeg begynne? 

Alle skoleelever fra 3. klasse og oppover kan begynne som rekrutter. Barna får sin egen instruktør, og øver med han/henne en gang i uken. Rekruttering pågår nå.

Hva kreves av mor og far? 

Smestad skoles musikkorps baserer driften sin på inntektene fra to store loppemarkeder årlig. Da trår alle til en kort periode (alt skjer i løpet av seks dager), barn og voksne side om side. Det er litt jobb, men veldig sosialt og moro for alle.Utover dette baker vi noen kaker gjennom året til egne fester og til loppemarkedene. Noen av oss voksne tar i et ekstra tak i ulike verv og komiteer for å få hjulene til å gå rundt, - men dette arbeidet er frivillig!

Spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med rekrutteringsansvarlig ved å sende en epost til rekruttering@ssmk.no, eller besøk oss på www.ssmk.no. 

I korpset er det plass til alle, vi har ingen reservebenk.

Hvorfor barn bør begynne å spille i korps, og hvorfor man som voksen burde begynne å spille igjen

  1. Små barn som får musikkundervisning tidlig, utvider hjernekapasiteten betydelig. Den delen av hjernen som benyttes til å analysere tonehøyde, er gjennomsnittlig 25 prosent større hos musikere. Jo tidligere musikktreningen starter, jo større blir denne delen av hjernen.
  2. Ved University of California fant man ut at førskoleelever som hadde fått pianotimer i seks måneder, gjorde det 34 prosent bedre i en matematikktest enn de som ikke hadde fått undervisning og de som hadde trent på computer.
  3. En undersøkelse i Texas viser at ungdom som spiller i schoolband eller orkester, hadde det laveste forbruk av alkohol, tobakk og ulovlig dop.
  4. Hos eldre mennesker som lærer å spille et instrument, skjer blant annet følgende: De får bedre livskvalitet og trivsel. De føler seg mer avslappet og reagerer mer positivt på stress. De får bedre immunforsvar og motstandskraft mot sykdom.
  5. Generelt får folk som tar musikkundervisning oppjustert sine veksthormoner med hele 92 prosent.

(Kilde: Artikkel i Aftenposten)