Hovedseksjon

Kjekt å vite til skolestart

Gå eller bruk sykkel: Smestad skole oppfordrer alle elever til å GÅ eller SYKLE til skolen. Vi ønsker at foresatte danner følge-grupper, der foreldre går sammen om å følge de minste elevene til skolen. Skolepatruljen ble nedlagt i hele Oslo forrige skoleår, av sikkerhetsmessige grunner. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er i gang med å organisere foreldrevakt ved fire veikryss i området. Mer info vil komme om dette. Det er foresatte som bestemmer om eleven kan sykle til skolen, men elever får ikke opplæring på skolen før 5. trinn. Rullesko, -skøyter og –brett, samt kjøretøy med motor, ønsker vi ikke i skolegården og er dermed ikke tillatt, og sparkesykkel kan brukes på samme måte som sykkel. Både sykkel og sparkesykkel parkeres utenfor, og må låses med egen lås.
 
Nettbrett: Alle elever får nettbrett (iPad) på Smestad skole. Vi har de siste årene hatt langt flere knuste skjermer enn sammenliknbare skoler, og vi ber foresatte hjelpe oss til å sikre at elevene tar godt vare på nettbrettene sine. Dette vil også bli tatt opp på årets foreldremøter.
 
Mobiltelefon: Både mobiltelefon og mobilklokke skal ligge avslått i sekken gjennom hele skoletiden og på skolens område. Dette er i tråd med ordensreglement, og også i tråd med godt og trygt nettvett. Mobilteknologi brukes dessverre ofte til mobbing, og kan også brukes til avlytting og sporing. Det siste er problematisk i forhold til personvern, både for elever og ansatte. Dette vil bli fulgt opp, og foresatte vil bli kontaktet ved brudd på denne regelen.   
 
Helse: Vi har flere elever med allergier, luftsveisproblemer eller andre sykdomsutfordringer. Hjelp oss å ta hensyn, for eksempel i forhold til hva slags mat som bringes med til lunsj eller hva som serveres i bursdager, avslutninger osv. Smestadfamilien må passe på alle små.
 
Elevers personlige ting: Ting blir dessverre av og til borte på skolen. Vi anbefaler sterkt at dere ikke sender med elevene ting eller klær av stor verdi. Tap som følge av glemming, misting eller tyveri erstattes normalt ikke. Klær bør dessuten alltid ha navn. Skolen legger med ujevne mellomrom glemt tøy til henting, men dette har vært særlig problematisk de siste to årene grunnet Covid-19.
Fotografering: I ukene fram mot høstferien kommer fotograf til skolen for å ta klassebilder. Skolen vil gi fotograf info om foresattes epost, slik at fotograf kan ta direkte kontakt med dere. Ønsker du IKKE at dette skal gjøres eller at ditt barn IKKE skal delta på klassebilde, ta kontakt med skolen.
 
Siste råd: Følg med på info fra skolen og fra kontaktlærer.