Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et god samarbeid mellom skolen og hjemmet, og skal engasjere seg i saker som skal bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.                

FAU består av en foreldrerepresentant fra hver klasse.

Mer informasjon om FAU er tilgjengelig for foresatte på FAU sidene på skoleplattformen. Logg inn øverst på siden.

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU