Hovedseksjon

Drama

Barn ligger på gulvet og tegner.

Fra høsten 2022 gjennomfører Smestad skole en pilotering med dramafaget som fysisk aktivitetsfag på 5.-7. trinn. Alle elever på 5.-7. trinn får egne dramatimer med dramalærer. Skolen har ansatt en lærer med mange års erfaring med drama i grunnskolen, og Kim Slaatsveen er faglig ansvarlig for dramafaget. Faget gjennomføres i Filmsalen.

Improvisasjon, spill, teatersport, lek, tablå, stemmebruk, selvbildeøvelser mm står på fagplanene. Vi tror elevene vil være veldig aktive og engasjerte i dette faget, og ikke minst er det viktig med tanke på å oppfylle læreplanens intensjoner om livsmestring,