Hovedseksjon

Gode standarder i timen

Gode standarder i timen

Mål: Jeg bidrar til et godt læringsmiljø i klassen og behandler alle med respekt 

Det betyr at:

 • Jeg kommer presis til timen slik at vi kommer raskt i gang
 • Jeg sitter stille på plassen min og følger med når den som har ordet snakker
 • Jeg tilpasser arbeidslyden min etter hvilken aktivitet vi holder på med (individuelt arbeid, lp, gruppe)
 • Jeg er en god læringspartner som både lytter og hjelper
 • Jeg lytter når andre snakker og godtar om de har en annen mening enn meg
 • Jeg jobber konsentrert og effektivt med arbeidsoppgavene


Gode standarder i friminuttene

Mål: Jeg er en god skolevenn og bidrar til at alle trives i friminuttene

Det betyr at:

 • Jeg inviterer andre med i leken
 • Jeg snakker hyggelig til andre og har et vennlig kroppsspråk
 • Jeg respekterer «stoppregelen»
 • Jeg lytter når andre snakker og godtar om de har en annen mening enn meg
 • Jeg gjør mitt beste for å løse opp i problemer og sier ifra til en voksen hvis vi trenger hjelp


Gode standarder i gangene

Mål: Jeg bidrar til å holde ro og orden i gangene

Det betyr at:

 • Jeg går og snakker rolig i gangen
 • Jeg holder det ryddig: henger opp klærne mine, setter skoene pent og rydder plassen min på slutten av dagen
 • Jeg har mobiltelefonen avskrudd og i sekken gjennom hele skoledagen (fra skoleklokken ringer inn til jeg går hjem)
 • Jeg går fort ut og er ute i friminuttet


Gode standarder for skolebygning og utstyr

Mål: Jeg bidrar til å ta godt vare på skolen og utstyret

Det betyr at:

 • Jeg kildesorterer papir og restavfall
 • Jeg tar vare på og har bokbind på alle bøker
 • Jeg tar godt vare på pc’en og setter den til lading etter bruk
 • Jeg rydder etter meg når jeg har vært på do