Hovedseksjon

Smestad skolekor

kordirigent og korister

Dirigenten

Stine Muri er Smestadkorets faste dirigent. Hun har musikkutdannelse fra Høgskolen i Staffeldsgate og praktisk-pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Telemark. Ved siden av å være dirigent for flere barnekor, jobber Stine med egne musikalske prosjekter og synger i Oslo Hit Ensemble. 

 

Når øver vi?

Koret følger skoleåret. Vi synger fast hver torsdag på skolen etter undervisningen. Øvingen foregår på musikkrommet.

Tidspunkter for øving hver torsdag:

·      Minikor 1. trinn: 13.00–13.45

·      Aspirantkor 2. og 3. trinn: 13.45–14.30

·      Hovedkor 4. - 7. trinn: 14.30–15.30

I tillegg tilbyr vi individuell vokalundervisning til korister på 6. og 7. trinn.

 

Hva synger vi?

Vi synger alt mulig, fra Justin Bieber og One Direction til gamle folkeviser, jazz og julesanger. Smestadkoret har trøkk!

Konserter og opptredener

Koret er en aktiv deltager i livet på Smestad skole. Vi synger på avslutninger, til jul, på flaggheisingen 17. mai og på Lucia. I tillegg har vi hentekonserter og temakvelder. Første søndag i advent blir det stemningsfull julekonsert med hele koret.

Hva forventes av korforeldre?

Koret er foreldredrevet med faste styremedlemmer. Styret drifter økonomien og planlegger de ulike aktivitetene. I tillegg trenger vi foreldrenes hjelp i forbindelse med konserter og seminarer, til baking, kjøring eller jobbing i kulissene.

 

Trenger koristene noe spesielt?

Alle koristene i Smestadkoret får utdelt en kul T-skjorter med logo. På konserter har vi enten kostymer eller vi blir enige om antrekket. For eksempel jeans og kor T-skorte. På 17. mai synger vi i vår egen finstas.

Vi gleder oss til et nytt semester med mange nye og gamle korister!

Spørsmål? 

Har du spørsmål - besøk vår nettside www.smestadkoret.no (kopier og lim inn i nettleser selv) eller meld deg inn i Facebookgruppen Smestad Skolekor: https://www.facebook.com/groups/Smestadskolekor/  

Du kan også nå oss på e-post: smestadkoret@gmail.com