Smestad skolekor

Dirigenten

Smestadkorets faste dirigent er nå i permisjon og koret dirigeres av Linda Kristengård Skyttemyr. Linda er 32 år, fra Molde, og har bodd i Oslo siden 2004. Hun er utdannet sangpedagog, og jobber også på musikkskolen POPrommet og på NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Linda har jobbet mye med kor, hun syntes det er noe av det kjekkeste hun gjør 

Når øver vi?

Koret følger skoleåret. Vi synger fast hver torsdag på skolen etter undervisningen. Øvingen på musikkrommet.

Tidspunkter for øving hver torsdag:

  • Minikor 1. trinn: 13.30–14.15
  • Aspirantkor 2. og 3. trinn: 14.15–15.15
  • Hovedkor 4. og 5. trinn: 15.15–16.15
  • Hovedkor vocal 6. og 7. klasse: 15.15–16.15 

Hva synger vi?

Vi synger alt mulig, fra Justin Bieber og One Direction til gamle folkeviser, jazz og julesanger. Smestadkoret har trøkk!

Konserter og opptredener

Koret er en aktiv deltager i livet på Smestad skole. Vi synger på avslutninger, til jul, på flaggheisingen på 17 mai og på Lucia. Dessuten holder vi hvert år en spennende konsert hvor temaet varierer fra år til år. Første søndag i advent blir det stemningsfull konsert i Ullern kirke.

Hva forventes av korforeldre?

Vi trenger foreldres hjelp i forbindelse med konserter, og seminarer, til å bake, eller kjøre eller jobbe i kulissene. Mye arbeid er det ikke. Vi oppfordrer foreldre til å samarbeide om henting og kjøring de gangene det er nødvendig. I korets facebookgruppe kan korforeldre følge med på korets timeplan og program og ha kontakt med hverandre. Hver vår er det årsmøte hvor vi velger styre.

Trenger koristene noe spesielt?

Sangerne trenger en plastmappe til å ha sangtekster i. Vi har kule T-skjorter som koster 50 kroner. På konserter har vi enten kostymer eller vi blir enige om antrekket. For eksempel jeans og kor T-skorte. På 17. mai synger vi i vår egen finstas.

Vi gleder oss til et semester med mange nye og gamle korister! Gutter og jenter er velkommen.

Spørsmål? 

Har du spørsmål, gå inn på https://www.facebook.com/groups/Smestadskolekor/ og meld deg inn i gruppen. Eller send en mail til smestadkoret@gmail.com