Hovedseksjon

Driftsstyret

Medlemmer DS
Foresatte:
Kjersti Vadheim Dahm (leder)
Eli Ulvestad

Ansatte:
Martine Rognmo
Julie Wiberg-Bugge

Politisk oppnevnte

Smestad skole:

Ingrid Hopp(H) – medlem

010121 – 311222

Ingrid.Lofsgaard.Hopp@dnb.no

Anders Holten Skånlund(mdg) – medlem

010121 – 311222

andersskan@gmail.com

John Fadum(V) – medlem

010121 – 311222

Hoffsveien 18, 0275 Oslo. Tlf 95266792

Malmfrid Wirstad(H) – varamedlem

010121 – 311222

malmfrid.wirstad@gmail.com

Malin Øren Aldal (mdg) – varamedlem

010121 – 311222

malin.oeren@gmail.com, tlf 95437001

Liv Raaum(V) – varamedlem

010121 – 311222

Guldberglia 6d, 0375 Oslo. Tlf 93480913, liv.raaum@gmail.com

Møtedatoer

Følgende møtedatoer ble satt for DS Smestad 2022 (alle dager kl 17.00):

  • Mandag 07.03.2022
  • Mandag 23.05.2022
  • Mandag 19.09.2022
  • Mandag 21.11.2022
  • Onsdag 18.01.2023