Hovedseksjon

Gode spesialavdelinger

Elever i skolegården

Smestad skole har to avdelinger utenom ordinær skole. Det er en ren spesialavdeling, som kalles Monolitten. Det er en liten avdeling, med bare seks elever. Skolen har også som en av svært få skoler i de vestlige bydeler mottaksklasser. Normalt har vi to slike klasser på Smestad, og vi har valgt å kalle dem velkomstklasser: dette er barn vi ønsker særlig velkommen!

I strategisk plan for 2023-26 har vi formulert følgende målsetninger:

 

Hvordan sikrer vi at Monolitten og Velkomstklassene gir elevene et kvalitativt godt tilbud?

Vi jobber i profesjonsfellesskapet med kunnskapsgrunnlaget for undervisning på spesialavdeling Monolitten

Vi sikrer en god involvering for en tredje mottaksgruppe, Velkomst C

Vi videreutvikler rutiner for hospitering og deltakelse i ordinær skole for elever både fra Monolitten og Velkomstklassene

 

Strategisk tiltak 4: Pedagogisk plattform for spesialavdeling Monolitten