Hovedseksjon

Gratisprinsippet

Generelt

Utdanningsdirektoratet og Osloskolen oppfordrer alle skoler og Aktivitetsskoler til å unngå aktiviteter som for eksempel baserer seg på gave fra elever eller foresatte. Det oppfordres også til å gå i dialog med elever og foresatte om kostnader knyttet til aktiviteter som ikke er i skolens regi, men som likevel berører elevene som gruppe. 

Aktiviteter i regi av skolen og Aktivitetsskolen

For skolene og Aktivitetsskolene gjelder gratisprinsippet. Det innebærer at all aktivitet i skolens regi skal være gratis, som for eksempel utflukter og aktivitetsdager. Frivillig betaling eller gaver til skolen og Aktivitetsskolen er i utgangspunktet lov, men skolen skal ikke selv kan ta initiativ til turer eller aktiviteter som forutsetter egen- eller foreldrebetaling. Hvis elever eller foreldre foreslår innsamlinger eller dugnader, har skolen uansett et ansvar for at disse foregår på lovlig måte. Økonomiske bidrag må være frivillige og anonyme, og deltakelse på dugnader må være frivillige. Elever og foreldre må ikke føle press til å gi eller delta. Skolen kan heller ikke innvilge permisjon for en gruppe av elever i forbindelse med turer som ikke er i skolens regi.  Skoleturer som skolen dekker i sin helhet, kan være et viktig tilbud for mange elever. 

På Utdanningsdirektoratets sider om gratisprinsippet kan dere lese mer om gratisprinsippet.

Om turer delvis på fridager

På Utdanningsdirektoratets sider står det bl.a. følgende: "Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for eleven å kun delta på skoledagen, for eksempel med transport." I Osloskolen har vi valgt å forsøke å unngå å benytte seg av muligheten til å arrangere turer delvis på fridager.

Aktiviteter i regi av elever og foresatte

For aktiviteter i regi av elever og foresatte gjelder i utgangspunktet ikke gratisprinsippet. For å unngå at noen blir ekskludert fra elev- eller foreldrearrangerte turer, oppfordrer myndighetene skolene til å gå i dialog med elever og foresatte om å unngå dyre aktiviteter.