SMARTKLOKKER

smartklokker på barns armer

Mellom kl. 8.30 og feks 13.30 skal smartklokken kun fungerer som en klokke. Det er ikke tillatt å ringe, sende SMS, spille, filme eller ta lydopptak i skoletiden. Tidligere har det vært en regel på skolen at disse klokkene skal ligge i sekken slik som mobiltelefoner. Denne bestemmelsen går ut.