Apple Distinguished School

skjermdump smestad skole ibooks

Skolen er opptatt av å skape gode og trygge læringsarenaer der elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og utforskertrang. Skolen har svært dyktige lærere som blant annet bruker SAMR- modellen i diskusjoner for å sikre at man bruker læringsbrett der det er best. Skolen har de siste årene jobbet mot Fagfornyelsen gjennom å utvikle profesjonsfellesskapet. Felles planlegging av undervisning og satsing på digitale klasserom med bruk av iPad en-en har vært sentralt. Tilbakemeldinger og vurderingspraksis har også vært i fokus.

Les gjerne mer i vår bok om SMESTAD skole, last ned i iBooks / Bøker på en iPad, iPhone eller Mac. 

Hvis du vil besøke skolen vår vennligst kontakt: iktveilederne@osloskolen.no