Hovedseksjon

Elevbakeriene er i gang

Elevbakeri 2024

Det har blitt en god tradisjon på Smestad skole at 6. trinnselevene lager sine egne elevbedrifter i Mat & helse-faget, under fellesparaplyen Elevbakeriene. Hver gruppe lager sin bedrift, med firmanavn, logo, salgsplan og priser. Og selvsagt markedsføring. Og kundene? Det er skolens øvrige elever, og vi kan love at varene som selges er populære og går unna. Løp og kjøp!