Første skoledag

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården mandag 20. august kl. 9. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse, og vi går deretter samlet inn i klasserommet. Skoledagen avsluttes kl. 11.00 for 1. klasse. FAU serverer litt mat og drikke ved rundkjøringen fra kl. 11 til alle skolestartere og deres foresatte.

2.–7. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 8.30. Fellessamling kl 12 i skolegården.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 22 51 63 80 eller på e-post: smestad@ude.oslo.kommune.no 

Vi gleder oss til å treffe deg!