Første skoledag

Barn som løper i gresset.

Velkommen til skolestart for nye og kjente elever på Smestad skole.

Mandag 17.august starter vi opp skoleåret 2020/2021. Vi gleder oss til å ta imot 700 av Norges fineste elever!

2.-7.trinn vil starte kl. 08.30 og slutte til normal tid ut fra sin timeplan. Mer informasjon vil komme fra kontaktlærer. Vi er fortsatt på smittevern på gult nivå. Skoledagen vil ligne mye på den som vi avsluttet skoleåret med rett før sommeren.

I smitteveilederen for gult nivå står det at vi skal unngå trengsel og store folkesamlinger. Derfor vil skolestart for 1.klassingene bli organisert på følgende måte;

Alle skolestarterne og foresatte møter i Store skolegård (området som ligger mellom skolebyggene). Der vil elevene bli ropt opp og ønsket velkommen av rektor Lene Rønning- Arnesen og fulgt inn i klasserommet av sin kontaktlærer og klassens assistent. Klassene møter til ulik tid:

1A: kl 08.45- 10.45

1B: kl 09.00 – 11.00

1C: kl 09.15 - 11.15

1D: kl 09.30 – 11.30

Mens elevene er inne i klasserommet, må foresatte trekke vekk fra skolens område. Foreldre skal ikke inn i skolebygget. Elevene blir fulgt ut til rundkjøringen ved inngang B etter undervisningen er ferdig. Her må vi også be dere trekke dere unna skolens område når barnet er hentet, slik at neste gruppe kan bli hentet med smittevernet ivaretatt.

FAU har som tradisjon å servere kaker, drikke og kaffe til skolestarterne og foresatte første skoledag i skolegården. Dessverre kan ikke et slikt arrangement foregå i skolens regi i år. Smittetallene er stigende og vi må følge smitteveilederen til FHI strengt.

Første skoledag vil være kort for skolestarterne, men vi ønsker at alle har med matpakke og drikkeflaske. Resten av uken vil elevene på 1.trinn følge normal timeplan.

Vi henstiller de som ønsker å bruke SMAKS mandag 17.august til å melde fra til SMAKS.     

 

Vennlig hilsen ledelsen på Smestad skole