Hovedseksjon

Takk for førskoledag

Barn hopper paradis.

Se nederst for presentasjon fra møtet i gymsalen.

Vi gleder oss til å møte deg og håper du kan komme på Førskoledagen ved skolen som er torsdag den 2. juni 2022 kl. 08:45 – 10.45. Det er fremmøte i store skolegård.

Det er ca. 100 elever som skal begynne på 1. trinn ved Smestad skole denne høsten. På førskoledagen vil du møte de elevene du skal gå sammen med, og noen av lærerne som skal jobbe på 1. trinn til høsten. Det er fint hvis du tar med deg en matpakke.

Mens elevene tar del i førskoledagen ønsker vi å invitere alle foresatte til foreldremøte i gymsalen. Her vil dere få generell informasjon om skolen, litt orientering om hvordan skolen arbeider på 1. trinn, samt om skolens forventninger til foresatte. Foresatte vil få hilse på leder for SMAKS (aktivitetsskolen ved Smestad skole), fysioterapeut og helsesøster. Det vil bli gitt råd vedrørende kjøp av skolesekk og skoleutstyr. SMAKS vil orientere om sitt arbeid i siste del av møtet. Vi vil svare på eventuelle spørsmål dere måtte ha.

 

Første skoledag er mandag 22. august kl. 09.00-11.00.

Kl 11.00 – 12.00 blir det café i skolegården for foresatte og barn i regi av Smestad Skoles Venner v/fjorårets førsteklasseforeldre. SMAKS er åpen fra kl. 12.00. Mange velger å feire første skoledag og det er derfor få elever på SMAKS denne dagen.

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen rektor Anton Rygg og resten av ledelsen på Smestad skole