Meld deg på Sommerskolen Oslo fra 17.–23. mars

Elever og lærer utendørs

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no. Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Mandag 12. april får du vite om eleven har fått en kursplass. Alle vil enten få én kursplass eller én plass på venteliste.

Se årets kurstilbud

Årets kurstilbud for 1.–7. trinn er klart. På sommerskolenoslo.no kan du se oversikt over alle kursene.  

Gratis tilbud til alle elever

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og den siste uken før skolestart: uke 25, 26 og 32. 

Følger smittevernsreglene

Koronasituasjonen påvirker planleggingen og gjennomføringen av årets sommerskoletilbud. Vi ber deg derfor følge godt med på sommerskolenoslo.no gjennom våren og sommeren, fordi det kan komme endringer på kort varsel.

Per dags dato planlegger Sommerskolen for færre elever på hvert kurssted og i hver kursgruppe. Det vil si at ikke alle elevene vil få en kursplass i år, men Sommerskolen gjør sitt beste for at så mange som mulig skal få et tilbud.

For å unngå mye reising på tvers av byen, oppfordrer vi dere til å melde på eleven et kurssted i nærheten av der dere bor.