Påskehilsen

Påskeillustrasjon

Det har vært et viktig mål for oss at vi har opprettholdt Vi-følelsen og en sosial inkludering innad i klassene og for Smestad skole. Dette har vi klart til tross for at vi ikke samles på skolen hver dag. Vi vet at isolasjon og ensomhet er krevende. Heldigvis har alle elevene på Smestad skole iPad. Vi har kunnet bruke Teams som en felles arena og møteplass i denne tiden. Alle skolens ansatte og elever har lært mye på kort tid.

Vi tror elevene på Smestad skole er ekstra heldige. I tillegg til å være godt rustet digitalt har vi dedikerte og engasjerte lærere og assistenter som tilrettelegger og støtter elevene faglig og sosialt.

I krisetider er samarbeid avgjørende. Skolen opplever en sterk følelse av at vi står sammen i dette, og at foresatte er med på laget. Hjemmeundervisning er ikke enkelt når egen jobb - og hjemmesituasjon blir snudd på hodet. Vi takker for all støtte og tilrettelegging for at dette har fungert.

Vi er forberedt for ulike scenarier etter påske. Et av dem er at vi fortsetter som nå i en periode. Vi vil informere dere i god tid før oppstart 15.april om hvordan skoledagen skal organiseres etter påske.

Med ønske om fine dager i ferien - God påske!

Hils alle barna fra oss.

Hilsen ledelsen ved Smestad