Hovedseksjon

Status Corona på Smestad

Illustrasjon

Vi nærmer oss en avslutning på coronapandemien. Det er i hvert fall signalene som kommer fra politikere og helsemyndigheter, selv om det ikke helt føles slik enda. Vi har fått stor fart på vaksinasjonsprogrammet, men smitten stiger i samfunnet, og kanskje naturlig er det barn og unge det går mest utover. I Ullern bydel er det nå mye smitte og mange smittesituasjoner. På Smestad skole er det ikke mange tilfeller, men de påvirker selvsagt mange.

I rene tall er status:

  • 2 elever har hatt positiv smittetest på 2. trinn. Her er det ingen kjent smitte nå.
  • 1 elev har hatt positiv smittetest på 4. trinn. Her er en klasse gitt beskjed om å teste seg.
  • 11 elever har hatt positiv smittetest på 5. trinn. Her har alle klasser vært påvirket av testregimet fra Smittevernteam Vest.  Her måtte vi også avlyse planlagte fysiske foreldremøter, og for dette trinnet er det avtalt digitalt foreldremøte.
  • 1 ansatt på SMAKS har hatt positiv smittetest. Ingen elever eller andre ansatte ble påvirket av dette.
  • 90 elever og 9 ansatte på 7. trinn skal gjennomføre hurtigtest på skolen på fredag, i forkant av leirskole i uke 37. Disse skal også gjennomføre ny test midtveis i leirskoleperioden.

Regler for karantene og testregimet har endret seg flere ganger allerede denne høsten. Vi viser derfor til info på Oslo kommunes hjemmesider for best og riktigst oppdatering. Generelt kan vi si at elever som er betraktet som nærkontakter skal gå i karantene inntil negativ test er utført (som regel samme dag), og deretter må de ta ny test etter dag 3. De kan gå på skolen mellom testene, forutsatt at test 1 er negativ.


Vi har som skole god og tett kontakt med Smittevernteam Vest, som imidlertid har en veldig vanskelig situasjon nå med stigende smittetall blant barn og unge. Det medfører at vi som skole må ta noen selvstendige avgjørelser som vi tidligere har hatt god tid til å drøfte med Smittevernteamet. Vi mener likevel at vi har god kontroll på skolen, og alle foresatte til elever som er påvirket får informasjon så godt og så raskt som vi mener er riktig. Vi ønsker stadig å gjennomføre fysiske foreldremøter for klasser på trinn 2, 3, 4 og 6, men dette er selvsagt en avgjørelse som vi må vurdere fortløpende om utviklingen tilsier noe annet.


Dette skal gå bra!
Hilsen alle oss på Smestad