Vi ønsker velkommen til innskriving av neste års 1. trinnselever

tall bokstaver tegning på tavle

Til foresatte som har barn som skal skrives inn på Smestad skole for skolestart høsten 2020:

Barna er hjertelig velkommen til å bli med på innskrivingen. Dere kan komme når dere vil mellom kl. 16 og 17.

Vi sender ut et brev fra skolen i løpet av de to første ukene i desember om innskriving i per post. I konvolutten finner dere innskrivingsbrev som vi ber dere om å fylle ut og ta med.

 

Barn født i 2014 skal skrives inn på bostedsskolen. Innskriving ved bostedsskolen må finne sted selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2020
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn bostedsskolen

 

Dersom dere er forhindret i å komme på innskrivingsdagen, ber vi om at dokumentet skannes og sendes til vårt kontor på e-post: smestad@ude.oslo.kommune.no . Det kan også sendes per post til skolen. Adressen er: Smestad skole, Konventveien 27, 0377 OSLO.

Har dere spørsmål, kontakt undervisningsinspektør på e-post: merethe.bruvik.thulin@ude.oslo.kommune.no  eller på telefon 93635822

Vi gleder oss til å møte dere og starte opp samarbeidet.

 

Med vennlig hilsen Smestad skole