Skolebesøk

Denne våren er det besøksdager:

23.01 (fullbooket)
27.02
26.03
23.04
28.05

Besøkets innhold:
• Felles info v/ledelsen
• Skolevandring med åpne klasserom sammen med elevguider
• Felles avslutning med spørsmål og innlegg fra lærere og ledere

Smestad har de siste årene satset mye på nettbrett i klasserommet, og de har jobbet med å heve den digitale kompetansen blant elever og lærere. Dette har de lykkes med på en god måte. Skolen er opptatt av å skape gode og trygge læringsarenaer der elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og utforskertrang. Skolen har svært dyktige lærere som blant annet bruker SAMR-modellen i diskusjoner, for å sikre at de bruker læringsbrett der det er mest hensiktsmessig. Smestad har de siste årene jobbet frem mot Fagfornyelsen gjennom å utvikle profesjonsfellesskapet. Felles planlegging av undervisning og satsing på digitale klasserom med bruk av iPad 1:1 har vært sentralt. Tilbakemeldinger og vurderingspraksis har også vært i fokus.»

Det er Osloskolen som har førsteprioritet på dette tilbudet, men vi har 50 plasser på hver besøksdag, og foreløpig er det ledige plasser på de fleste dager. Så bare meld dere på😊